นันทิยา หุตานุวัตร.

เกษตรกรรมยั่งยืน : กระบวนทัศน์ กระบวนการ และตัวชี้วัด / ผู้เขียน นันทิยา หุตานุวัตร และ ณรงค์ หุตานุวัตร. - นนทบุรี : มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย), 2547. - 311 หน้า : ภาพประกอบ.

9746092324


เกษตรกรรมยั่งยืน -- ไทย.

S471.ท9 / น625

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544