สมเกียรติ โพธิสัตย์.

คู่มือการทบทวนอย่างเป็นระบบ = Systematic reviews / สมเกียรติ โพธิสัตย์, รัตนา พันธ์พานิช, โยธี ทองเป็นใหญ่. - นนทบุรี : กลุ่มประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ สำนักพัฒนาวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์, 2545. - 152 หน้า : ภาพประกอบ.

9747740621


เทคนิคการแพทย์ -- การประเมินผล.

QY21 / .ส427

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544