ณรงค์วิทย์ แสนทอง.

มารู้จัก competency กันเถอะ / ผู้เขียน ณรงค์วิทย์ แสนทอง. - กรุงเทพฯ : บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด, 2547. - 136 หน้า : ภาพประกอบ.

9749205952


การบริหารงานบุคคล.
ทรัพยากรมนุษย์ -- การจัดการ.

HF5549 / .ณ425

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544