กฎหมายว่าด้วยซื้อขาย / [รวบรวมและ]เรียบเรียงโดย พิชัย นิลทองคำ, ภาสกร ญาณสุธี. - [กรุงเทพฯ] : Athataya Millennium, 2004 [2547] - 208 หน้า.

ชื่อเหนือชื่อเรื่อง: The principle law. ชื่อเรื่องรองที่ปกนอก: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา.

9747746735


เอกเทศสัญญา -- ไทย

KPT858 / .ก925

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544