อุดมศรี นาทีกาญจนลาภ.

ประมวลคำศัพท์และอธิบายความหมายทรัพย์สินทางปัญญา อังกฤษ-ไทย = Glossary of intellectual property English-Thai / อุดมศรี นาทีกาญจนลาภ ผู้เขียน. - กรุงเทพฯ : บริษัท อเบโนการพิมพ์ จำกัด, 2547. - 278 หน้า.

9749255488


ทรัพย์สินทางปัญญา -- อภิธานศัพท์.

KZ1401 / .อ734

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544