สละ ลิขิตกุล, ต. 2549.

หม่อมพี่ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช หม่อมน้อง ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช / สละ ลิขิตกุล. - กรุงเทพฯ : สรรพศาสตร์, 2547. - 272 หน้า : ภาพประกอบ.

ชื่อเรื่องที่สันและหลังหน้าปกใน: หม่อมพี่-หม่อมน้อง.

9749242297


เสนีย์ ปราโมช, ม.ร.ว., 2448-2540
คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว., 2454-2538


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2488-2519.

DS586 / .ส456

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)