สุเมธ ตันติเวชกุล, 2482-

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการแพทย์แผนไทย / โดย สุเมธ ตันติเวชกุล. - [นนทบุรี] : กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2547. - 20 หน้า.

ปาฐกถาในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จัดเมื่อวันที่ 1-5 กันยายน พ.ศ. 2547 ณ ศูนย์การประชุิมอิมแพ็ค เมืองทองธานี.

9744658207


สุเมธ ตันติเวชกุล, 2482- --วาทศิลป์.
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470-


เศรษฐกิจพอเพียง.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544