การเมืองป่าไม้ไทย ยุคหลังสัมปทาน / ผู้เขียน วีรวัธน์ ธีรประสาธน์ ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ ศยามล ไกยูรวงศ์, พรพนา ก๊วยเจริญ. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ, 2548. - 10, 280 หน้า : ภาพประกอบ.

9749276795


ป่าไม้และการทำป่าไม้ -- ไทย.
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- ไทย.

SD235.ท91 / ก644

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544