เกษตรกรรมยั่งยืน : อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมกับปัญหาการเกษตรและอัตลักษณ์ชาวนาไทย / ผู้เขียน กฤษฎา บุญชัย ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ อนุสรณ์ อุณโณ. - นนทบุรี : คณะกรรมการจัดงานมหเกษตรกรรมยั่งยืน, 2547. - 273 หน้า : ภาพประกอบ.

9749265823


เกษตรกรรมยั่งยืน -- ไทย.
เกษตรกรรมเชิงชีวภาพ -- ไทย.
เกษตรกร -- ไทย.

S471.ท9 / ก745

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544