มนต์ชัย ชนินทรลีลา, 2512-

คู่มือประมวลกฎหมายอาญาภาค 2 ความผิด (ลักษณะ 1 ถึงลักษณะ 12 มาตรา 107 ถึงมาตรา 366) ภาค 3 ลหุโทษ (มาตรา 367 ถึงมาตรา 398) : ตัวบทพร้อมตัวอย่างย่อหลักกฎหมายจากคำพิพากษาศาลฎีกา (ถึงปี 2546) ฉบับปฏิบัติงานและเตรียมสอบ / มนต์ชัย ชนินทรลีลา. - [กรุงเทพฯ] : พลสยาม พริ้นติ้ง ประเทศไทย จำกัด, [2547?] - 520 หน้า : ภาพประกอบ.

9749226615


ความผิด (กฎหมาย) -- ไทย.
ความผิดลหุโทษ) -- ไทย.

KPT3878 / .ม332

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544