คู่มือตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมาย / ฝ่ายพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรียบเรียง. - [กรุงเทพฯ] : ฝ่าย, 2547. - ก-ค, 52 หน้า.

9749771230


การตรากฎหมาย -- ไทย.

KPT2516 / .ค74

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544