กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2547 วัดพระเจดีย์ซาวหลัง จังหวัดลำปาง / จัดทำโดย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดทำหนังสือที่ระลึก และนันทนาการ. - [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2547. - 155 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)


วัดพระเจดีย์ซาวหลัง (ลำปาง)


กฎหมาย -- ไทย -- ปกิณกะ
พระเจ้าแสนแซ่ทองคำ

KPT72 / .ก363

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544