เศรษฐกิจหลังเลือกตั้ง-- ขึ้นต่อหรือชะลอตัว : สัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2548 / สมาคมเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์. - [กรุงเทพฯ] : สมาคม, 2547. - 170 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ. สัมมนาวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2547 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.


ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- 2544-2547 -- การประชุม.
ไทย -- นโยบายเศรษฐกิจ -- 2544-2547 -- การประชุม.

H445 / .ส646

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544