สมยศ พฤกษาเกษมสุข.

วิถีคนกล้า "จารุวรรณ เมณฑกา" / โดย สมยศ พฤกษาเกษมสุข. - กรุงเทพฯ : สำนักข่าวพิมพ์ไทย-ซิงหัว, 2547. - 95 หน้า : ภาพประกอบ.

9749255763


จารุวรรณ เมณฑกา, คุณหญิง, 2488-


สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน--ข้าราชการและพนักงาน--การคัดเลือกและการแต่งตั้ง.

JQ1746.ฮ13บ4 / ส445

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544