กอบกุล รายะนาคร.

การศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการค้าประเวณีและการค้าหญิง / กอบกุล รายะนาคร. - กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่องการค้าหญิง มูลนิธิผู้หญิง, 2538. - 73 หน้า.

9748930319


การค้าประเวณี.
โสเภณี.

K5295 / .ก95

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544