พูนพิลาศ โรจนสุพจน์, 2506-

ภาพลักษณ์พยาบาลของสาธารณชน / พูนพิลาศ โรจนสุพจน์. - [เชียงใหม่] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541. - ก-ฏ, 103 แผ่น : ภาพประกอบ.

วิทยานิพนธ์ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล.


พยาบาล -- ไทย -- มติมหาชน.

WY16 / .พ733

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544