ชิตาภา สุขพลำ.

การสื่อสารระหว่างบุคคล = Interpersonal communication / ชิตาภา สุขพลำ. - กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2548. - 350 หน้า : ภาพประกอบ.

9749712382


การสื่อสารระหว่างบุคคล.

HM1106 / .ช636

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544