สรชัย พิศาลบุตร.

การทำวิจัยในชั้นเรียน : เรียนรู้กันได้ใน 5 ชั่วโมง / สรชัย พิศาลบุตร. - กรุงเทพฯ : บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด, 2547. - 118 หน้า : ภาพประกอบ.

9741102364


วิจัยปฏิบัติการในการศึกษา.

LB1028.24 / .ส42

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544