รวมกฎหมายและระเบียบงบประมาณแผ่นดิน / สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี. - [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2548. - 161 หน้า.

9747700417


งบประมาณ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3528.ก33 / 2548

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544