อุดม งามเมืองตึง.

กฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายพระเครื่อง / อุดม งามเมืองตึง, สหธน รัตนไพจิตร, ไผทชิต เอกจริยกร. - กรุงเทพฯ : สมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548. - 87 หน้า : ภาพประกอบ.

งานประกวดการอนุรักษ์พระเครื่องและเหรียญคณาจารย์และนิทรรศการพระแท้ล้ำค่า วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2548 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.


ซื้อขาย -- ไทย.
เครื่องราง (พุทธศาสนา) -- ไทย.

KPT874 / .อ734

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544