ณัฐนันท์ ศิริเจริญ, 2507-

ทักษะของทักษิณที่บินสูงเหนือเมฆ / ณัฐนันท์ ศิริเจริญ. - กรุงเทพฯ : บริษัทสร้างสรรค์บุ๊คส์ จำกัด, 2547. - 11, 180 หน้า : ภาพประกอบ.

9743413057


ทักษิณ ชินวัตร, 2492-


การสื่อสารทางการเมือง -- ไทย.
การสื่อสารในการบริหารรัฐกิจ -- ไทย.

DS570.6.ท6 / ณ63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544