วันชัย สอนศิริ.

2 ทนายซ่าส์-- ฮา-- สุึดขีด / สองทนายซ่าส์-- ฮา-- สุึดขีด เรื่อง วันชัย สอนศิริ, ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช ; บรรณาธิการ สมคิด ลวางกูร. - กรุงเทพฯ : บริษัท โปร-วิชั่น เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด, [2546?]- - เล่ม : ภาพประกอบ.

9747822733 (ล. 5)


คดีและการสู้คดี -- ไทย.
การพิจารณาและตัดสินคดี -- ไทย.

KPT1710 / .ว628

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544