มีชัย ฤชุพันธุ์, 2481-

ถาม-ตอบกับ มีชัย ฤชุพันธุ์. - กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายมีชัยไทยแลนด์ จำกัด, 2548- - เล่ม. - รายปี - 2548-

ปี 2548-2549 ใช้ชื่อ: บางคำถาม-คำตอบเกี่ยวกับการเมืองจาก website:meechaithailand.com.


กฎหมาย -- ไทย -- ปกิณกะ

KPT74 / .ม62

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544