ภูวดล ทรงประเสริฐ.

จีนโพ้นทะเลสมัยใหม่ / ภูวดล ทรงประเสริฐ. - กรุงเทพฯ : Higher Press, 2547. - 718 หน้า : ภาพประกอบ.

มีเอกสารฉบับเต็ม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด Full text is available. Please contact library staff.

9749256417


ชาวจีน -- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้.
ชาวจีน -- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- ภาวะสังคม.
ชาวจีน -- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- การเมืองและการปกครอง.
ชาวจีน -- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- ภาวะเศรษฐกิจ.

จีนศึกษา

DS523.4.จ6 / ภ753

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544