รัฐธรรมนูญไทย / [รวบรวมโดย] หอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. - [กรุงเทพฯ] : กองการพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2538. - 89 หน้า : ภาพสีประกอบ.

รวบรวมข้อมูลจากการจัดแสดงนิทรรศการเนื่องในวันรัฐธรรมนูญเรื่อง "ประวัติรัฐธรรมนูญไทย" ระหว่างวันที่ 6-16 ธันวาคม พ.ศ 2537 ณ บริเวณห้องโถง อาคารรัฐสภา 1.


ประวัติรัฐธรรมนูญ -- ไทย.

KPT2090 / .ร63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544