สู่ทศวรรษใหม่แห่งสังคมสารสนเทศ : ไอทีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม : เอกสารประกอบการสัมมนา 27 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2540 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ / จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. - [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, [2540?] - 1 เล่ม (เลขหน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ.


สังคมสารสนเทศ -- ไทย -- การประชุม
อินเทอร์เน็ตในการศึกษา -- ไทย -- การประชุม.
คอมพิวเตอร์กับคนพิการ -- ไทย -- การประชุม.

HM851 / .ก643

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544