สุรชาติ บำรุงสุข.

วิกฤติใต้! : สู้ด้วยยุทธศาสตร์และปัญญา / สุรชาติ บำรุงสุข. - กรุงเทพฯ : อนิเมทกรุ๊ป, 2547. - 403, [10] หน้า : ภาพประกอบ.

9749258215


ความขัดแย้งทางสังคม -- ไทย (ภาคใต้)
ความมั่นคงแห่งชาติ -- ไทย (ภาคใต้)


ไทย (ภาคใต้) -- การเมืองและการปกครอง.
ไทย (ภาคใต้) -- นโยบายการทหาร.
ปัตตานี -- ประวัติศาสตร์ -- อิสรภาพและการเคลื่อนไหวสู่เอกราช.

DS588.ต9 / ส742

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544