มนต์ชัย ชนินทรลีลา, 2512-

เรื่องจริงผ่านคดี / ศรีทอง. - กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม, 2547- - เล่ม : ภาพประกอบ. - ชุดความรู้ทางกฎหมายที่ประชาชนควรอ่าน .

ล. 2, 7, 8 ชื่อเรื่อง: เรื่องจริงจากคดี. ล. 3, 5 ชื่อเรื่อง: เรื่องจริงจากคดี 108 คดี. ล. 4, 6 ชื่อเรื่อง: เรื่องจริงจากคดี : เขาเรียนอะไรกันในคณะนิติศาสตร์.

[ล. 1.] 108 ภัยเพศเด็กและสตรี -- [ล. 2.] 108 ภัยทุจริตกลโกง -- [ล. 2ก.] 108 พันเก้า ภัยทุจริตกลโกง (พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่)-- [ล. 3.] รอดคุุก พ้นตะราง -- [ล. 4.] 108 พันเก้า คดีแพ่งและพาณิชย์ -- [ล. 5.] ตำรวจฟ้อง : ฟ้องตำรวจ -- [ล. 6.] 108 พันเก้าคดีอาญา -- [ล. 7.] 108 คดีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ : บ้าน-ที่ดิน-คอนโดฯ -- [ล. 8.] 108 พันเก้า คดีครอบครัวและมรดก

9744467061 (ล. 1) 9749323262 (ล. 2) 9796169005100 (ล. 2ก) 974937505X (ล. 3) 974944843X (ล. 4) 9749448391 (ล. 5) 9747555220 (ล. 6) 9789747555226 (ล. 6) 9789744513168 (ล. 7) 9786119005105 (ล. 8)


คดีและการสู้คดี -- ไทย.
คำพิพากษาศาล (ย่อ) -- ไทย.

KPT45 / .ม33

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544