4 ปี ซ่อมประเทศไทยเพื่อคนไทยโดยรัฐบาลพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร (ปี 2544-2548) / คณะกรรมการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ. - [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2547. - 108 หน้า : ภาพสีประกอบ.

9742610576


นโยบายของรัฐ -- ไทย.


ไทย -- นโยบายเศรษฐกิจ -- 2544-2548.
ไทย -- นโยบายสังคม -- 2544-2548.

JQ1745.ก55น4 / ก124

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544