เพียงวันพบ วันนี้ที่สำคัญ / รวมพระราชนิพนธ์แปลใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. - กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2548. - 103 หน้า : ภาพประกอบ.

แสงโคมของไอ้ร์เค่อ / ปาจิน -- สาวน้อยเสี่ยวหยูว / เหยียนเกอหลิง -- ปลวก / กุนเธอร์ ไอช์.

9749906365

PL4209.ท7ก5 / 2548

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544