บรรเจิด ทวี.

หนังคลาสสิก / จอสยาม - กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊คส์, 2547. - 123 หน้า : ภาพประกอบ.

9749273451


ภาพยนตร์ -- บทวิจารณ์.

PN1995 / .บ44

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544