สุรพล พยอมแย้ม, 2488-

จิตวิทยาสัมพันธภาพ = Psychology of interpersonal relations / สุรพล พยอมแย้ม. - กรุงเทพฯ : บริษัทบางกอก-คอมเทค อินเตอร์เทรด จำกัด, 2548. - 296 หน้า : ภาพประกอบ.

974962436X


มนุษยสัมพันธ์.
การสื่อสารระหว่างบุคคล -- แง่จิตวิทยา.

HM1106 / .ส74

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544