ธุรกิจร้านเสริมสวยสุนัข / สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. - ปทุมธานี : ฝ่ายวิจัยและบริการข้อมูล สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2546. - 34 หน้า : ภาพประกอบ. - โครงการผลิตหนังสือองค์ความรู้ SMEs : คัมภีร์ 108 ธุรกิจ .

9745708623


อุตสาหกรรมการเสริมสวยสุนัข.
สุนัข -- การเสริมสวย.
ธุรกิจขนาดย่อม -- ไทย -- การจัดการ

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544