ธุรกิจรับจัดดอกไม้สด / สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. - ปทุมธานี : ฝ่ายวิจัยและบริการข้อมูล สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2546. - 40 หน้า : ภาพประกอบ. - โครงการผลิตหนังสือองค์ความรู้ SMEs : คัมภีร์ 108 ธุรกิจ .

9745708887


ธุรกิจดอกไม้ -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544