พรสุรีย์ แจ้งใบ, 2523-

ความเสื่อมของหัตถกรรมการทอผ้าไหม : กรณีศึกษาบ้านหนองหวาย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น / โดย พรสุรีย์ แจ้งใบ. - กรุงเทพฯ : สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2547] - ก-ช, 56 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนที่.

สารนิพนธ์ บัณฑิตอาสาสมัคร.


ช่างทอ -- ไทย -- ขอนแก่น.
อุตสาหกรรมไหม -- ไทย -- ขอนแก่น.


บ้านหนองหวาย (ขอนแก่น)

HD8039.ท542ท9 / พ456

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544