ธงชัย เจษฎาชีวิน.

แนวทางการลงโทษวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 / หัวหน้าโครงการ ธงชัย เจษฎาชีวิน ; บรรณาธิการ เอกทัศน์ ตรีกรุณาสวัสดิ์, ธงชัย เจษฎาชีวิน. - [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน ก.พ., 2547. - 349 หน้า. 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว.


ไทย -- ข้าราชการและพนักงาน -- วินัย.

KPT2977 / .ธ22

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544