รายงานประจำปี = [Annual report] / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. - กรุงเทพฯ : คณะ, 2548- - เล่ม : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) - รายปี - 2547-


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์ --วารสาร.

LG395.ก238 / ธ42

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544