สกนธ์ ภู่งามดี, 2503-

พื้นฐานการออกแบบกราฟิก / สกนธ์ ภู่งามดี. - กรุงเทพฯ : บริษัทบุ๊ค พอยท์ จำกัด, 2547. - 138 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

9744390794


การออกแบบเลขนศิลป์ (ตัวพิมพ์)

Z246 / .ส23

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544