คณิน บุญสุวรรณ, 2489-

ปทานุกรมศัพท์รัฐสภาและการเมืองไทย ฉบับสมบูรณ์ / โดย คณิน บุญสุวรรณ. - [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2548. - 1092 หน้า.

9744095539


การปกครองระบบรัฐสภา -- ไทย -- สารานุกรม.
กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย -- สารานุกรม
การเมือง -- ไทย -- สารานุกรม.

JQ1747 / .ค3 2548

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544