ตรีพล เจาะจิตต์.

20 ที่สุด-- รัฐบาลทักษิณ 4 ปีแห่งความล้มเหลว-- หยุดได้แล้ว / รวบรวม[และเรียบเรียง]โดย ตรีพล เจาะจิตต์. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2547?] - 95 หน้า : ภาพประกอบ.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2544-2547.
ไทย -- ภาวะสังคม -- 2544-2547.
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- 2544-2547.

JQ1745 / .ต46

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544