72 ปี ประชาธิปไตย 70 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / บรรณาธิการ ว. ณ. - กรุงเทพฯ : สถาบันปรีดี พนมยงค์, 2548. - 49 หน้า: ภาพประกอบ.

9749271386


ปรีดี พนมยงค์, 2443-2526


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544