ประเวศน์ มหารัตน์สกุล.

ใครจะรู้ทันทักษิณ / โดย ประเวศน์ มหารัตน์สกุล. - นนทบุรี : ปัญญาชน, 2548. - 207 หน้า : ภาพประกอบ.

9749271149


ทักษิณ ชินวัตร, 2492- --ทัศนะเกี่ยวกับการเมืองและสังคม.
ทักษิณ ชินวัตร, 2492- --ทัศนะเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจ.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2544-2547.
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- 2544-2547.

DS570.6.ท6 / ป465

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544