ที่ระลึกในพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณพุ่ม เจนเซน / คณะผู้จัดทำ นวลจันทร์ ศุภนิมิตร ... [และคนอื่นๆ]. - [กรุงเทพฯ] : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2548. - 205 หน้า : ภาพสีประกอบ.

ณ เมรุหลวง หน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2548.

9749309707


พุ่ม เจนเซน, คุณ, 2526-2547.
เจนเซน (นาม)

DS570.45.พ64 / ท646

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544