รูปแบบและเทคนิคเกษตรยั่งยืน : องค์ความรู้และประสบการณ์ของเกษตรกรในพื้นที่โครงการนำร่องเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกรรายย่อย / ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ ... [และคนอื่นๆ]. - [กรุงเทพฯ] : บริษัท พิมพ์ดี จำกัด, 2547. - 179 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.

9749277686


เกษตรกรรมยั่งยืน -- ไทย.

S471.ท9 / ร73

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544