พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์.

เห็นถั่วงอกเป็นดอกบัว / เขียน พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ ; บรรณาธิการ ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา. - กรุงเทพฯ : openbooks, 2548. - 155 หน้า.

9749286405


ทักษิณ ชินวัตร, 2492- --ทัศนะเกี่ยวกับการเมืองและสังคม.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

DS570.6.ท6 / พ626

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544