รายงานประจำปี / บริษัท อสมท.จำกัด (มหาชน). - กรุงเทพฯ : บริษัท, [2548?]- - เล่ม : ภาพสีประกอบ. ซีดี-รอม : สี ; 4 3/4 นิ้ว. - รายปี - 2547-


บริษัทอสมท.
บริษัทอสมท--วารสาร.


การกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ -- ไทย -- วารสาร.

HE8689.9.ท9 / อ543

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544