รายงานประจำปี / บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน). - กรุงเทพฯ : บริษัท, [2548?]- - เล่ม : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ. ซีดี-รอม : ดิจิตอล ; 4 3/4 นิ้ว. - รายปี - 2547-

ซีดี-รอม มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.


บริษัทไทย ออยล์--วารสาร.
Thai Oil--Periodicals.


อุตสาหกรรมปิโตรเลียม -- วารสาร.
Petroleum industry and trade -- Periodicals.

HD9560.2 / .ท94

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544