วิบูลย์ ลี้สุวรรณ, 2490-

สาระน่ารู้ในศิลปะไทย / วิบูลย์ ลี้สุวรรณ. - [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : ปิรามิด, 2547. - 279 หน้า : ภาพประกอบ.

9742985987


ศิลปกรรม.
ศิลปิน -- ชีวประวัติ.
ภาพพิมพ์.
จิตรกรรม.
ศิลปกรรมไทย.

N7445.8 / .ว6 2547

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544