ศรีสมวงศ์ ธรรมศิริ.

เอกสิทธิ์ของผู้สื่อข่าวที่จะไม่เปิดเผยแหล่งข่าว = The privilege of journalist not to disclose sources / โดย ศรีสมวงศ์ ธรรมศิริ. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548. - 7, 164 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

9749724275


พยานหลักฐาน (กฎหมาย) -- ไทย.
กิจกรรมที่เป็นความลับ -- สื่อข่าวสาร -- ไทย.
แหล่งข่าว
ผู้สื่อข่าวและการสื่อข่าว -- ไทย.
กฎหมายการพิมพ์ -- ไทย.

KPT1778 / .ศ465

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544