ไตรย์รัตน์ สุวรรณวลัยกร, 2519-

การจัดการปัญหาการเจาะเข้าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของผู้ประกอบการให้บริการเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ในประเทศไทย : มุมมองทางกฎหมาย = Management of hacking into online computer game operators' computer network's problem in Thailand : legal aspect / โดย ไตรย์รัตน์ สุวรรณวลัยกร. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548. - 8, 173 แผ่น : ภาพประกอบ.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

9749724798


อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ -- ไทย -- การป้องกัน.
ข่ายงานคอมพิวเตอร์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
ข่ายงานคอมพิวเตอร์ -- มาตรการความปลอดภัย
ข่ายงานคอมพิวเตอร์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.

KPT80.ค53 / ต944

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544